Ваші дії під час обшуку: деякі аспекти - Synegor Law Firm

Ваші дії під час обшуку: деякі аспекти

 

  1. Які підстави передбачені законодавством для проведення обшуку?

Обшук проводиться тільки після відкриття кримінального провадження в порядку і строки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України.

П. 2 ст. 234 КПК України: обшук проводиться за постановою слідчого судді. Копія постанови залишається в обшукуваних осіб.

 

Згідно з п. 5 ст. 234 КПК постанова про обшук повинна містити такі відомості:

1) строк дії ухвали, (не може перевищувати одного місяця з дня винесення);

2) ім’я прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого виноситься постанова;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, яке повинно бути піддано обшуку;

5) особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно перебуває;

6) речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук.

З 22 години вечора до 6 години ранку проведення слідчих дій заборонено (п. 4 ст. 223 КПК України), за винятком ситуацій, коли затримка може призвести до втрати доказів.

Важливо: обшук здійснюється з обов’язковою участю не менше двох понятих.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК «ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором». Таким чином, обшук проводять, виконують ухвалу слідчий або прокурор: інші особи обшук проводити не можуть. Якщо присутні інші особи, необхідно ідентифікувати їх, встановити мету знаходження на «Об’єкті», вимагати внесення інформації про цих осіб до протоколу обшуку.

Під час обшуку необхідно власними зусиллями згуртувати працівників правоохоронного органу, не допустити їх розосередження по «Об’єкту».

 

  1. Які дії вправі вчиняти працівники підприємства до та під час проведення обшуку?

До проведення обшуку необхідно:

1) Вимагати пред’явити службові посвідчення кожного з представників правоохоронних органів і звірити їх обличчя з фотографіями в посвідченнях. При відмові пред’явлення посвідчень можливо викликати міліцію.

2) Переписати все, що вказано в службових посвідченнях (серія, номер посвідчення, П. І. Б., звання, посада, орган, що представляється, дата видачі, термін дії). При відмові надати можливість переписати дані посвідчень, можливо також викликати міліцію.

3) Працівники повинні вимагати пред’явити направлення на перевірку або інший документ, який дозволяє проводити перевірку чи слідчі дії (ухвала слідчого судді).

4) Перевірити відповідність вказаних у документі посади, звання і прізвища званню і прізвищу тих, хто фактично прибув, наявність підпису керівника (слідчого судді, якщо це ухвала), наявність печатки органу.

5) Після цього за вказівкою керівництва або уповноваженої особи допускати чи не допускати (в разі необґрунтованості вимог) представників правоохоронних органів до компанії.

 

Під час проведення обшуку варто пам’ятати наступне:

1) Згідно ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів.

2) Якщо особа, щодо якої проводиться слідча дія, особистий огляд, не згодна з його проведенням, вона має право вимагати внести відповідні дані в протокол обшуку. Також особа має право вимагати присутності адвоката.

3) Дії по обшуку можуть фіксуватися за допомогою технічних засобів. Цю вимогу необхідно обов’язково внести в протокол обшуку.

4) Вилучення особистих речей: в ході обшуку можуть бути вилучені предмети, документи, в тому числі і особисті речі, дозвіл на відшукання яких прямо зазначено в ухвалі слідчого судді. Якщо сталося вилучення особистих речей, які не мають відношення до кримінального провадження, то необхідно обов’язково внести відповідну заяву в протокол обшуку.

5) Користування мобільним телефоном: Згідно зі ст. 236 КПК слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Тому особа, що проводить обшук, може заборонити користуватися мобільним телефоном, а якщо є підозра, що даний мобільний телефон застосовувався при скоєнні злочину, то його можуть вилучити. Слідчий може оглядати і вилучати телефон. Якщо слідчий заборонив користуватись мобільним телефоном, необхідно вимагати присутності адвоката і не брати участь у слідчих діях до його прибуття, про що вимагати внести запис до протоколу обшуку.

6) Затримання у приміщенні працівників: ст. 236 КПК вказує, що слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишати місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що перешкоджають проведенню обшуку. Покинути обшукуваний офіс у зв’язку з погіршенням стану здоров’я чи іншими вагомими причинами можна тільки з дозволу слідчого. Якщо в офісі виявилися відвідувачі підприємства, вони так само, як і співробітники, можуть покинути приміщення тільки за дозволом уповноважених осіб.

7) Дії працівників у складних ситуаціях: якщо виникає ситуація, коли працівник не знає, що робити і як діяти, щоб не зашкодити собі і компанії, треба:

— припинити спілкування з правоохоронцями;

— не видавати та не підписувати ніяких документів;

— не залишати робочого місця або бути поблизу нього;

— чекати вказівок керівника, уповноваженої особи.

8) Працівники не зобов’язані:

— допомагати співробітникам правоохоронних органів при проведенні обшуку;

— по суті давати пояснення;

— надавати будь-які документи або показувати будь-які приміщення;

Всі ці обов’язки виникають у конкретних осіб під час слідчої дії – допиту, про що вручається повістка.

9) Підписання протоколу обшуку: обшукуваний може внести всі зауваження про порушення з боку міліції, причому зробити це слід до підписання протоколу. Зауваження, внесені після підпису, як правило, не беруться до уваги ні наглядовими органами, ні судом. Щоб уникнути дописок, які можуть істотно вплинути на результат справи, варто перекреслити всі незаповнені графи в протоколі обшуку, а на порожніх місцях слід поставити велику букву «Z».

 

Керуючий партнер,

Адвокат

Максим Архангельський