Правила зняття готівки з 3 червня 2019 року - Synegor Law Firm

Правила зняття готівки з 3 червня 2019 року

3 червня набуває чинності Постанова Національного банку України від 18 квітня 2019 № 62 «Про затвердження змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», яким Інструкція доповнюється новим пунктом 111-1, згідно з яким банк повинен, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, приймати заходи для вивчення клієнтів-суб’єктів господарювання, які отримують в банку готівку, а також забезпечити отримання від клієнта підтверджуючих документів, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Слід зверніть увагу, що банки при вивченні клієнта і отримання від нього підтверджуючих документів повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід. Тобто спочатку проводиться оцінка ризику клієнта, заснована на аналізі певних критеріїв, а потім вже банки можуть сприймати відповідні заходи нагляду.

На сьогоднішний день банки також проводять фінансовий моніторинг при знятті фізичними особами готівки через касу банку, однак після вступу в силу вказаного акту контроль буде значно більшим.