Полювання за «чорними конвертами» та неоформленими працівниками: що варто знати? - Synegor Law Firm

Полювання за «чорними конвертами» та неоформленими працівниками: що варто знати?

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 р. № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» Державній службі з питань праці, Державній фіскальній службі, Пенсійному фонду України, Національній поліції, іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування доручено провести:

— починаючи з 5 жовтня 2018 р. в установленому порядку комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення;

— до 5 жовтня 2018 р. інформаційно-роз’яснювальну кампанію про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.

 

Розглянемо підстави та особливості перевірки основними суб’єктами контролю, що вказані у вказаному Розпорядженні № 649-р: перевірки Державною службою з питань праці та Державною фіскальною службою.

Розпорядження № 649-р не передбачає особливого порядку проведення перевірки. Таким чином, перевірки відбуються на основі положень Податкового кодексу України, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підзаконних актів.

Відповідно до правового регламентування перевірки можуть бути плановими та позаплановими.

Виходячи з того, що протягом останніх днів відбуваються масові перевірки суб’єктів господарювання, яких немає в плані перевірки, перевірки мають характер позапланових. Мета перевірок – виявити тих, хто порушує закон, а зробити це в рамках планової перевірки складніше, оскільки така перевірка відбувається при попередньому врученні суб’єкту господарювання повідомлення про перевірку (за 10 днів до перевірки).

Позапланові перевірки проводяться тільки тоді, коли для цього є законні підстави. Кількість таких перевірок ніхто не рахує: тут немає обмежень, як для планових перевірок.

 

 

 

Державна інспекція праці: Які перевірки є позаплановими? Які ж підстави? Допускати до перевірки чи ні? Які документи перевіряти?

   Стаття 6 «Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)» Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачає вичерпних перелік підстав для здійснення позапланових заходів.

Рекомендуємо Вас ознайомитись із положеннями вказаної статті.

Що із зазначеного в статті може стати підставою для перевірки Державною службою з питань праці?

Найбільш практичною підставою для перевірки є скарга на підприємство, в якій зазначено правопорушення у відповідній сфері діяльності підприємства, наприклад, скарга працівника підприємства (поточного чи колишнього) про порушення умов праці і тому подібне. Часто буває так, що скаргу «пише» взагалі не відома підприємству особа, яку не можливо і знайти, а може якої і не існує взагалі. У будь-якому наявність скарги – підстава для перевірки і ця підстава «зустрічається» досить часто. Тож розглянемо її.

Перевірка у зазначеному порядку здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади (Міністерство соціальної політики). У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу посадові особи органів державного нагляду (зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади (Міністерство соціальної політики). Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, про які йдеться вище.

Окрім вищезазначеного дозволу, працівники державної інспекції праці повинні надати перед перевіркою наступні документи:

посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується печаткою,

наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

Таким чином, перед початком здійснення заходу посадові особи зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення), а також дозвіл на проведення перевірки, виданого підрозділами Міністерства соціально політики.

   Чи зобов’язані працівники Державної інспекції праці надати саму скаргу?

Як було зазначено раніше, під час позапланової перевірки розгляду підлягають тільки ті питання, які є підставою для її проведення. Ці питання повинні бути зазначені в направленні на перевірку.

Прямого положення, що зобов’язує інспекцію праці надати суб’єкту господарювання скаргу, що є підставою для проведення перевірки немає, однак системний аналіз положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» дає правову позицію вимагати надання такої скарги.

 

   (!) У будь-якому випадку позапланова перевірка Державної інспекції праці проводиться при наявності певної підстави, що вказана в статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» і при допуску до перевірки потрібно ретельно перевіряти наявність такої підстави. При її відсутності – не допускати до перевірки.

Таким чином, у Державної інспекції праці є всього 7 причин навідатися до вас з позаплановою перевіркою.

Однак, Державної інспекції праці окрім перевірок може здійснювати також інспекційні відвідування.

Підстави для проведення інспекційних відвідувань вказані у ч. 2 ст. 6 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 26.04.17 р. № 295..

 

Висновок:

Перевірка Державною інспекцією труда при теперішній «активізації перевірок «чорних зарплат» та непрацевлаштованих осіб може бути плановою та позаплановою або у формі інспекційного відвідування. При плановій перевірці суб’єкт господарювання повинен попередити про перевірку за десять днів шляхом направлення відповідного повідомлення про перевірку.

Позапланова перевірка (які зараз і відбуваються у сфері праці) відбувається лише при наявності відповідних законних підстав. Перелік підстав міститься в статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Інспекційні відвідування (які зараз і відбуваються у сфері праці) відбувається лише при наявності відповідних законних підстав. Перелік підстав міститься в пункті 5 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 26.04.17 р. № 295. Без наявності однієї із зазначених у вказаних положеннях підстав перевірка незаконна і суб’єкт права має право не допустити працівників інспекції праці до перевірки.

Нових законодавчих особливостей щодо процедури перевірки та її підстав у зв’язку із активізаціє перевірок від 5 жовтня 2018 року не передбачено. Всі перевірки відбуваються на основі норм, які діяли раніше, без будь-яких нововведень. Основний механізм в руках працівників Державної інспекції праці: підставою для перевірки є скарга працівника; з огляду на вказане при перевірці потрібно вимагати додатковий документ дозвіл Міністерства соціальної політики та саму скаргу, щоб перевірити об’єкт самої перевірки (перевіряється та сфера, яка була вказана в скарзі).

При інспекційній перевірці інспектор Державної інспекції праці зобов’язаний надати лише своє посвідчення без надання наказу на перевірку, скарги чи інших документів.

Інспектори праці при наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

  • при проведенні інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин самостійно і в будь-який час доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити в будь-які виробничі, службові, адміністративні приміщення об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
  • знайомитися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзної інспекції, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства і отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або виписки;
  • одноосібно або в присутності свідків допитувати керівнику та / або працівникам об’єкта відвідування питання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;
  • при наявності ознак кримінального злочину і / або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
  • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
  • фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- і відеотехніки;
  • отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

 

 

 

Державна фіскальна служба: Які перевірки є позаплановими? Які ж підстави? Допускати до перевірки чи ні? Які документи перевіряти?

   У відповідності до пункту 80.2.7 Податкового кодексу України фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції під розписку до початку проведення такої перевірки, у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи).

Таким чином, проведення перевірки щодо непрацевлаштований працівників може відбуватись у формі фактичної перевірки. Підставою для такої перевірки може бути скарга чи буть яка інша інформація про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету.

Повноваження працівників Державної фіскальної служби при перевірці являються меншими ніж у працівників Державної інспекції праці.

Для перевірки працівники Державної фіскальної служби повинні надати наступні документи:

— рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом,

— службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки,

— направлення на проведення такої перевірки.

Перевірка Державною фіскальною службою при теперішній «активізації перевірок «чорних зарплат» та непрацевлаштованих осіб може бути у формі фактичної перевірки.

Фактична перевірка відбувається лише при наявності відповідної підстави: у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

 

ВИСНОВОК:

   Основними суб’єктами комплексних перевірок нелегальних працівників являються Державна інспекція праці та Державна фіскальна служба.

Державна інспекція праці може прийти до суб’єкта господарювання з метою виявлення нелегальних працівників у формі проведення перевірки (планової/позапланової) або інспекційного відвідування. Для проведення позапланової перевірки необхідні відповідні підстави, наприклад, скарга працівника. Для проведення перевірки інспектор повинен надати наказ на перевірку, посвідчення та додатково – скаргу, що є підставою для перевірки. Якщо інспектор прийшов на підприємство у формі інспекційної перевірки – від зобов’язаний надати виключно службове посвідчення.

Державна фіскальна служба може проводити «перевірку нелегальних працівників» у формі фактичної перевірки. Підстава для перевірки — інформація про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації. Працівник контролюючого органу перед перевіркою повинен надати: наказ на проведення перевірки, направлення та службове посвідчення.

Враховуючі вказане, найбільш «критичним» для суб’єкта господарювання є проведення Державною інспекцією праці інспекційного посвідчення. Допуск відбувається виключно на основі посвідчення інспектора без надання додаткових документів в будь-який час доби.