НУЛЬОВА ДЕКЛАРАЦІЯ - Synegor Law Firm

НУЛЬОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

1) Що таке «нульова декларація»?

Нульова звітність – один з видів податкової звітності, в якій вся інформація (окрім даних про платника)- дорівнює нулю. 

Запровадження «нульової декларації» — це відкриття доходів з метою сплати з них визначеної суми податків, а в подальшому — сплата податків та зборів на основі цієї декларації за ставками, визначеними податковим законодавством. 

 • Взагальному сутність даної декларації полягає у встановленні точного часу, протягом якого всі громадяни повинні сплатити податки згідно з чинним законодавством в обов’язковому порядку без приховування будь-яких статків. 
 • Можлива сплата раніше несплачених податків.
 • Ставка податку залежить від суми задекларованих коштів або об’єктів:
 • На рівні 5% від вартості декларованого майна/активів та валюти, яка перед цим має бути розміщена в українському банку строком на 365 днів.
 • На рівні 10% — якщо розміщення на рахунках українських банків валюти не відбулось.
 • Платник буде звільнений від сплати ПДФО, податку на прибуток, військового збору ЄСВ.
 • 50% податку від 5% в межах номінальної вартості придбаних ОВДП – якщо декларант придбав облігації внутрішньої державної позики перед подачою декларації. 

2) Коли подається «нульова» звітність?

 • «Нульова» звітність подається платниками податків за звітний період, в якому не велася господарська діяльність в терміни, відповідні для регламентованої звітності даного платника податків.

Така вимога  визначена статтею 49.2 Податкового Кодексу України — «платник податків зобов’язаний  за  кожний звітний  період  подавати податкові декларації по кожному окремому податку,  платником якого він  є… незалежно від  того,  чи здійснював  такий платник податку господарську діяльність в звітному періоді».

 • «Нульову» звітність подають: 
 • після державної реєстрації платника податків (господарська діяльність в звітному періоді ще не почалася);
 • господарська діяльність припинена з приводу сезонного характеру роботи підприємства;
 • підприємство не веде господарської діяльності.
 • Визначення поняття «відсутності» господарської діяльності здійснюється за таких умов: 
 • Відсутність руху грошових коштів на банківських рахунках і в касі.
 • Відсутність виплат ЗП працівникам.

Якщо підприємство не отримує доходи, але здійснює діяльність пов’язану з придбання та сплачує    за безготівковим розрахунком або з каси – вважається, що підприємницька діяльність відбувається. У даному  випадку потрібно подавати – звичайну регламентовану звітність.

3) Хто здає «нульову» звітність?

Нульову декларацію подають по кожному податку та у визначені терміни: 

• фізичними особами-підприємцями,

• юридичними особами.

 4) Як заповнюється «нульова» звітність?

У ПКУ зазначено, що кожен суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний вести в установленому порядку облік доходів та витрат, складати та вчасно подавати   в   контролюючі   органи декларації, звіти й інші документи,  пов’язані з  розрахунком,  сплатою податків і зборів.

Дане положення стосується і подачі нульової декларації.

Заповнення здійснюється згідно до правил встановлених для регламентованої звітності.У графах, які відображають результати господарської діяльності, ставляться прочерки. Дані про підприємця вносяться в повному об’ємі.

5) Що потрібно вказати в нульовій декларації?

• Активи фізичної особи у вигляді валютних цінностей

• Цінні папери

• Рухоме майно

• Нерухомість

• Об’єкти незавершеного будівництва, частки, паї, в тому числі і у майні юридичних осіб

• Інші майнові та нематеріальні активи, які знаходяться в Україні, а також за кордоном.

Громадяни України можуть вказати на свій розсуд свій дохід, який був витрачений на майно, але з якого не обчислювався податок на доходи фізичних осіб. З такого доходу потрібно буде сплатити податок нижче ставки – 9%.

6) Що буде якщо не задекларувати?

 • Якщо фізична особа не скористається спеціальним режимом декларування (мова йде про всіх повнолітніх громадян України), то податкові органи зазначать, що вона володіє незадекларованими доходами в розмірі 300 тис. грн.
 • Тобто всі громадяни, які не пройдуть податкову амністію, матимуть на папері 300 тис. грн незадекларованих і неоподаткованих доходів. Такі активи вважатимуться амністованими і з них непотрібно буде платити податки.

7) Вас перевірять

 • Податкова служба буде перевіряти, наскільки вказана вартість задекларованих доходів відповідає дійсності. Для залучають оцінювачів. 
 • Також матимуть право запросити для надання пояснень вказаних у декларації.
 • Декларант зобов’язаний з’являтися в податкову на запрошення для надання пояснень, а також надати копії документів про ваші активи та їхню вартість. 
 • У випадку відмови, інформація в спецдекларації вважатиметься недійсною.
 • Водночас НБУ та банки будуть зобов’язані надавати податковій інформацію про ваші банківські рахунки, операції та залишки коштів на рахунках. Таке право у податківців буде протягом року.

 8) Наслідки не сплати або ж сплати

Сплата узгодженої суми податків повинна бути здійснена протягом 10 робочих днів. 

 • У разі прострочення –  декларант втрачає право на податкову амністію і буде змушений сплатити повні суми податків з незадекларованих доходів.
 • Після сплати податку всі вказані в спецдекларації незадекларовані доходи, активи та майно вважатимуся амністованими і вам не доведеться пояснювати джерела їхнього походження.
 • Окрім того, вас буде звільнено від юридичної відповідальності за порушення податкового, митного та валютного законодавства.
 • Після сплати узгодженої суми податку декларант не може притягуватися до кримінальної відповідальності через отримані до 2019 року доходи та придбані на них активи/майно, які було вказано у спецдекларації.
 • Відносно таких доходів та активів не можуть розпочинатися провадження у справах про адмінправопорушення за порушення податкового, митного, валютного та іншого законодавства