Акт виконаних робіт (наданих послуг) по ЗЕД - Synegor Law Firm

Акт виконаних робіт (наданих послуг) по ЗЕД

Акт виконаних робіт (наданих послуг) відноситься до первинних документів і фіксує факт здійснення господарської операції.

Форма акту виконаних робіт (наданих послуг) є стандартною і має такі обов’язкові реквізити:

— назва документа (форми);дата складання;

— назва підприємства, від імені якого складено документ;

— зміст і обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції;

— посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

— особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

 

Як правило, акт про надання послуг в сфері зовнішньоекономічної діяльності оформляють (як і відповідний договір) на двох мовах — українською та мовою країни нерезидента (або англійською).

При цьому акти виконаних робіт (наданих послуг), складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову.

Для відображення операції в іноземній валюті в грошовій одиниці України потрібно її вартість перерахувати із застосуванням валютного курсу, встановленого НБУ на дату оформлення акта виконаних робіт.